Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 852

Văn bản

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 109 /2009/TTLT/BTC-BGDĐT: Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú


Quyết đinh số 1833 Vv ban hành khung thời gian năm học 2016-2017


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập


THÔNG TƯ 29/2012/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân


THÔNG TƯ 59/2008/TT-BGDĐT Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập


CÔNG VĂN 7291/BGD ĐT: Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ ngày với các trường công lập


THÔNG TƯ 28 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông


THÔNG TƯ 12/2011/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học


THÔNG TƯ 12/2011/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học