Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 952

Nghiên cứu khoa học

ĐỒNG CHÍ PHÍ THỊ MAI HƯƠNG VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NGÀNH

Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2017, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, chủ nhiệm đề tài ThS Phí Thị Mai Hương và nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp ngành “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh”.


TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2016-2017

Tháng 11 năm 2016, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường. Đến với cuộc thi là 12 dự án sản phẩm sáng tạo khoa học, kỹ thuật của học sinh thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội hành vi, cơ khí chế tạo, sinh học, khoa học môi trường v.v... Trong buổi báo cáo trước toàn trường, đại diện của 12 đội thi đã trình bày tóm tắt nội dung...


TRƯỜNG PTDTNT TỈNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NGÀNH NĂM 2016