Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 916

Đề tài khoa học

Đào Thị Thu Hương - ĐTKH - MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TƯ LIỆU DẠY HỌC TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC

Đào Thị Thu Hương - ĐTKH - MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TƯ LIỆU DẠY HỌC TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC


Hà Trọng Hảo, Nguyễn Trương Tấn - Nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa

Hà Trọng Hảo, Nguyễn Trương Tấn - Nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa


Bùi Nghĩa Hoàng - Vận dung PPDH theo dự án để thiết kế và tổ chức dạy học một số chuyên đề Địa lí 12 (Phần tóm tắt)

Bùi Nghĩa Hoàng - Vận dung PPDH theo dự án để thiết kế và tổ chức dạy học một số chuyên đề Địa lí 12 (Phần tóm tắt)


Bùi Nghĩa Hoàng - Biên soạn chủ đề tự chọn môn Địa lí 11, 12

Bùi Nghĩa Hoàng - Biên soạn chủ đề tự chọn môn Địa lí 11, 12


Mai Thị Thu Hằng - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học câu điều kiện trong chương trình tiếng anh lớp 11- Trường PTDTNT Tỉnh

Mai Thị Thu Hằng - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học câu điều kiện trong chương trình tiếng anh lớp 11- Trường PTDTNT Tỉnh