Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 959

Sáng kiến kình nghiệm

Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN -“ Gíao dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy”

Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN -“ Gíao dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy”


Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN - “Kinh nghiệm giảng dạy những văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ Văn lớp10”

Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN - “Kinh nghiệm giảng dạy những văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ Văn lớp10”


Nguyễn Văn Sơn - SKKN -‘‘Xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh phần Cấu trúc tế bào”

Nguyễn Văn Sơn - SKKN -‘‘Xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh phần Cấu trúc tế bào”


Nguyễn Văn Sơn - SKKN -"HƯỚNG DẪN LÀM NHANH BÀI TẬP SINH HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC "

Nguyễn Văn Sơn - SKKN -"HƯỚNG DẪN LÀM NHANH BÀI TẬP SINH HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC "