Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 836

Tài nguyên

Đào Thị Thu Hương - ĐTKH - MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TƯ LIỆU DẠY HỌC TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC

Đào Thị Thu Hương - ĐTKH - MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TƯ LIỆU DẠY HỌC TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC


Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN -“ Gíao dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy”

Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN -“ Gíao dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy”


Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN - “Kinh nghiệm giảng dạy những văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ Văn lớp10”

Nguyễn Thị Như Hoa - SKKN - “Kinh nghiệm giảng dạy những văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ Văn lớp10”


Nguyễn Văn Sơn - SKKN -‘‘Xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh phần Cấu trúc tế bào”

Nguyễn Văn Sơn - SKKN -‘‘Xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh phần Cấu trúc tế bào”


Nguyễn Văn Sơn - SKKN -"HƯỚNG DẪN LÀM NHANH BÀI TẬP SINH HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC "

Nguyễn Văn Sơn - SKKN -"HƯỚNG DẪN LÀM NHANH BÀI TẬP SINH HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC "


Hà Trọng Hảo, Nguyễn Trương Tấn - Nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa

Hà Trọng Hảo, Nguyễn Trương Tấn - Nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa


BDT vận dung kiến thức liên môn: Mô hình trường học "Em yêu biển đảo quê hương"

BDT vận dung kiến thức liên môn: Mô hình trường học "Em yêu biển đảo quê hương"


Bùi Nghĩa Hoàng - Vận dung PPDH theo dự án để thiết kế và tổ chức dạy học một số chuyên đề Địa lí 12 (Phần tóm tắt)

Bùi Nghĩa Hoàng - Vận dung PPDH theo dự án để thiết kế và tổ chức dạy học một số chuyên đề Địa lí 12 (Phần tóm tắt)


Bùi Nghĩa Hoàng - Biên soạn chủ đề tự chọn môn Địa lí 11, 12

Bùi Nghĩa Hoàng - Biên soạn chủ đề tự chọn môn Địa lí 11, 12


Mai Thị Thu Hằng - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học câu điều kiện trong chương trình tiếng anh lớp 11- Trường PTDTNT Tỉnh

Mai Thị Thu Hằng - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học câu điều kiện trong chương trình tiếng anh lớp 11- Trường PTDTNT Tỉnh